Yirmi Üçüncü Söz'de geçen; "beş kuruş" ifadesi ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada beş kuruştan maksat; insanın iman ve güzel ahlak ile meşru ve helal daireye kifayet etme azmi ve kararıdır. Yani "meşru ve helal dairesi keyfe kafidir, harama girmeye lüzum yoktur" denilmek isteniyor. Hakikaten helal dairesi, insanın dünya nimetlerini tatması açısından gayet geniş ve kafi bir dairedir, haram alanlara ve dairelere girmeye gerek yoktur.

Mesela; Allah binlerce içeceklerden sadece birkaç tanesini haram kılmış, geri kalanı tamamen helaldir; etlerden birkaçını haram kılmış, geri kalanlardan tamamı meşrudur; giyeceklerden birkaç tanesini haram kılmış, geri kalanı tamamı ile helal ve meşrudur. Böyle iken insanın az ve sınırlı olan harama saldırması anlaşılır değildir.

Beş kuruş ifadesinde şöyle ince bir nükte de var: Yani helal dairesi hem geniş hem de ucuzdur, fazla para ve kaynak sarfiyatı istemiyor. Ama haramlar hem az hem de pahalıdır, para ve kaynak sarfiyatı istiyor. Meyhaneye gidip servetini ve sağlını bitiren çoktur; ama meyve sularından ya da meşru içeceklerden servetini ve sağlığını kaybedeni hiç duymadık. Zinadan ölen ve öldürülenleri işitiyoruz; ama meşru nikahtan ölenleri ve öldürenleri duymuyoruz vs, örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Üstad'ın şu ifadeleri de bu manaya işaret ediyor:

"NAMAZ ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır; hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'î anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, gör: ..."

(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...