"Zahirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden, ibadettir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiat kavramı, kainattaki kanunların toplamından hasıl olan, insanın hayali bir kurgusudur. Allah, kainatta işlerini ve icraatlarını sebepler eli ile yaptığı için, sebepler zahiren insanların yüzeysel nazarında icraat ve işlerin hakiki sahibi ve mucidi gibi duruyor. İnsanlar bu kanunlara ve sebeplere ünsiyet ve ülfet ettikleri için, zamanla neticeyi sebepten bilmeye başlıyorlar.

Allah’ın, herbir sebep arkasındaki rububiyetini ve uluhiyetini göremiyorlar. Bu da zamanla insanın akıl ve kalp dünyasında, Allah’ın unutulmasına ve gafletine sebebiyet veriyor. İnsanların bu kısır bakışı ve birtakım günahları, insanın kalbinde ve manevi aleminde bir takım kirlenmelere ve paslanmalara yol açıyor. Üstad'ın "tabiat pası" dediği bu manayadır.

İbadet ise mesela; her gün beş defa namaz gibi, Allah’ı hatırlatıp kalp ve akıllarımıza tesis ve tekit vazifesini görüyor. Şayet ibadet olmasa idi, insanlar bütün bütün, Allah’ı unutur en sonunda küfür ve şirke kadar giderdi.

İbadet bir nevi imanın koruyucu fanusu gibidir. Nasıl fanus gaz lambasının ateşini muhafaza ediyor ise, ibadet de insanın imanını hem muhafaza hem de teyit ve tekit ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...