“Allah dilediğini yapar” diye, ahiretin olmayabileceğine ihtimal verilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah'ın isim ve sıfatlarının mana ve hükümleri birbirlerinden ayrı ve farklıdır.

Meselâ, Onun kudreti sonsuz, her şeye gücü yeter. Ama bu kudret sıfatı, ilim ve iradeden de bağımsız hareket etmez.

Allah’ın kudreti, cennetlik birini cehenneme atabilir; ama onun Adil ismi buna müsaade etmez.

Cenâb-ı Hak ahireti getireceğini vadetmiştir ve bu vaadini muklaka yerine getirecektir. Kudretinin sonsuz ve iradesinin mutlak olması buna mani değildir, tam aksine bunu gerektirir.

Allah'ın isim ve sıfatları ezeli ve ebedidir. Bu nedenle yaptığı vaad, bütün zamanlara ve mekânlara ihatalı olduğu için, bu vaadından başka bir sebep veya olay vazgeçiremez. Bizim gibi kayıtlı ve tek zaviyeden bakıp karar ve vaad eden bir Rab anlayışı, inandığımız Rab anlayışından farklıdır.

Ani karar verip kararından vazgeçen, küçük şeylere sinirlenip vadini yerine getirmeyen veya -haşa - insanlarla alay edip "Dün böyleydi, ama bugün böyle oldu!.." diyen bir ilah anlayışı, bizim inandığımız ve kainattaki faaliyetlerle her şeyi ciddi olan Allah inancından çok farklıdır. Allah böyle bir zaaftan sonsuz derece mukaddes ve münezzehtir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...