"Her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor..." (Sözler, Onuncu Söz, Üçüncü Hakikat)

İntizam ile hikmet arasında sıkı bir ilişki ve bir sebep sonuç bağı bulunuyor. İntizam bir şeyin düzenli ve sistemli olması anlamına gelirken, hikmet de o düzenden meydana gelen fayda ve neticeler oluyor. Düzen ve sistemin olduğu yerde, faydalı sonuçlar olur.

Mesela bulutlar ve rüzgârlar bir nizam bir sistemdir ki, fayda ve neticesi kar, yağmur, dolu gibi şeylerdir. Bu anlamda bakarsak kâinat muazzam bir sistem ve bir düzen ile tertip edilmiş ve her tarafına sayısız fayda ve hikmetler takılmış. Bu da her şeyi hikmetle yaratan bir Hakîm'e her tarafta bir düzen ve sistem kuran Nazım bir yaratıcıya işaret eder. Düzen varsa düzeni kuran ve tesis eden bir Nazım da vardır. Her şey bir hikmet ve fayda üzerine tertip edilmiş ise, Hakîm bir yaratıcı var demektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ALLAH'IN ADALETİ, HİKMETİ, RUBUBİYETİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...