"Azizim! O kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir, ya ademe gidecektir veya daimî bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücudun -velev cehennemde olsun- ademden daha hayırlı olduğu vicdanî bir hükümdür." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Azizim! O kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir, ya ademe gidecektir veya daimî bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücudun -velev cehennemde olsun- ademden daha hayırlı olduğu vicdanî bir hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve mâsiyetlerin de merciidir. Vücut ise, velev cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır. Maahaza, kâfirin meskeni cehennemdir ve ebedî olarak orada kalacaktır." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 7. Ayetin Tefsiri)

Yokluk ve hiçlik, bütün varlık boyutlarına kıyasla (ki buna cehennem de dahil) daha kötü, daha acı ve merhametten daha uzak bir durum oluyor. Bu yüzden Allah hiçbir varlığı yokluk ve hiçliğe mahkûm etmiyor, yaratmış olduğu her varlığı bir varlık boyutunda idame ettiriyor. Yani Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkati mutlak şer olan yokluğa izin vermiyor.

İnsanlardan hasta, yaşlı ve sıkıntılı yaşayanların bile ölümü değil yaşamı istemesi ve elinden geldiği kadar yaşama çarelerini araması bu tezi kuvvetlendiriyor. Çok ekstrem örneklerin dışında insanlığın bekaya -velev ki sıkıntı ve meşakkat içinde de olsa- aşk derecesinde meftun olması yine bu inceliğe işaret ediyor.

İnsan "idam edilmek" veya "zor, sıkıntılı, azap içinde bir müebbet hapis cezası" gibi iki seçenekli bir teklife muhatap olsa, tevehhüm, his ve heves aldatmamak şartı ile hiç şüphesiz ki idam edilmektense bir hücrede dahi olsa, zor şartlar altında dahi kalsa ebedi hapsi tercih edecektir.

"Yok olmak mı ebedi de olsa cehennem mi?" sorusuna insanın vicdanı "Cehennem de olsa ebed!.." diye cevap veriyor. Allah da sonsuz merhameti gereği bu iki seçenekten daha ehven olan ebedi cehennemi tercih ediyor.

Kâfirlerin ebedi cehennemde kalmalarına vicdani açıdan bakıldığında adem ve yokluğa nispeten merhamet edildikleri anlaşılıyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Yaratılmadan önce, yoklukta iken; acı, elem ve sonunda da cehennemde kalma ihtimali olan bir varlık ister misin, diye sorulsa idi, şimdiki bildiklerimle hayır derdim. Bize evet cevabını verdirecek, varolma güzellikleri neler olabilir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...