"Böyle mübarek bir cemaatte, tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma gösteremiyorum." Buradaki "tevafukat-ı gaybiye" ve "işaret-i gaybiye" mânalarını temsille izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muazzez Üstadımız Nur talebelerinin; o dehşetli ve sıkıntılı zamanlarda, hizmet ifa ederken; maneviyatlarını, mukavemetlerini ve şevklerini muhafaza etmek için mühim müjdeler ve beşaretlerde bulunmuştur.

Çünkü mühim bir cematte, azim bir hizmette, yüce bir gayeye hizmet eden; fakat az ve zayıf olan dava mensuplarına; kaderin, böyle iltifat ve alâkası mukadderdir ve sadece bu, nur talebelerine ait bir lütuf değildir.

Sualde geçen tevafukatı gaybiye; o zaman hizmet ifa eden nur talebelerinin hâsiyet ve meziyetlerine mutabık hizmet ifa etmeleri, hizmetle fıtratlarının muvafık olması ve uygunluk arzetmesi, bu sayede Külliyat'ın etrafa fevkalede bir şekilde yayılmasıdır. Ayrıca fütur verecek çok esbab varken, harika bir inayet-i ilahiye ile muvaffakiyet de başka cihetten gaybî bir tevafuktur.

İşte hizmette hâsıl olan bu muvaffakiyet, sadece kumandana verilmez. Muvaffakiyet bütün hizmet eden insanların hakkıdır. Ve onlara Allah’ın bir lütfudur. İşte işaret-i gaybiye; kumandan olan Üstadımız'ın yanında hizmet ifa eden Nur talebelerinin Allah indindeki, manevî mertebe, kıymet ve makamlarıdır.

İşte o kıymet ve makamlar çok yüce ve âlidir. Muazzez Üstadımız bunları biliyor ancak; talebelerinin ucbe girmemeleri, ihlaslarını muhafaza etmeleri ve vartasız olan hizmetkârlık ruhunun devam ettirilmesi için o gaybî işaretleri mahrem tutuyor.

Üstad'ın makamı belli. Fakat yanında hizmet edenlerin gaybî işaretlerle bildirilen makamları gizli tutuluyor. Onlar namsız ve nişansız olarak çalışıyorlar ve bundan sonra da aynı minval üzere devam edeceklerdir.

İşte o gaybî işaretleri ifade etmemesinin sırrı budur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Risale-i Nur hizmetinin kerametinin tevafuklar olması konusunu açıklayabilir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...