"Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?" Bu cümleyi söyleyen Üstadımız, yanlış konuşmuş olmuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ, Risale-i Nur'un şakirtleri içinde Cenâb-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar (Hüsrev, Refet gibi), iktirânı illetle iltibas etmişler, Üstad'ına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki, Cenâb-ı Hak onlara ders-i Kur'ânîde verdiği nimet-i istifade ile, Üstadlarına ihsan ettiği nimet-i ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş."

"Onlar derler ki: 'Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi, istifademize illettir.'"

"Ben de derim: Ey kardeşlerim! Cenâb-ı Hakkın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i İlâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktirânı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: 'Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?' Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsî nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş; birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz."(1)

Zaten Üstadımız "Ben de böyle yanlış ve hatalı bir kanaatteydim, sonra hatamı tadil ettim." diyor. “İktirânı illetle iltibas ederek” ibaresi Üstadımızın da bir an bu hataya düştüğünü gösteren bir cümledir.

“... Ben de sizin gibi, iktirânı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: 'Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?'...”(2)

Bizde iyi niyetten kaynaklanan şöyle yaygın bir yanlış kanaat var: "Evliya ve alimler hata etmez, yanlışa düşmez, onlarda kusur olmaz." Oysa nefsi ve benliği ile en büyük imtihan ve mücadeleyi onlar vermişler. Velayet ise, bu mücadelenin bir sonucudur. Biz sadece sonuca odaklanır sonuçtan önceki evreleri beraberce düşünmez isek, böyle yanlış bir kanaate kapılırız.

Risale-i Nur, Üstadımız'ın nefsi ile olan mücadelesinden meydana gelmiş manevi bir tefsirdir. Nefsi direnmiş, zaman zaman nefsi ile çarpışması çok şiddetli hale gelmiş, ama sonuçta muzaffer olan Üstadımız olmuştur. Üstadı ne insan üstü bir varlık olarak görelim ne de alelade sıradan bir insan olarak görelim...

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim
"Benim gibi kalemsiz, yarım ümmi" ifadesini nasıl anlayacağız; yarım ümmi ne demektir ve kendisi için "kalemsiz", diyor Üstadımız, ama kendi yazdığı metinler de var, izah eder misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu ifade ile yazısının çok iyi olmadığını ifade ediyor yoksa tamamen yazı bilmiyor anlamında değil.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...