"Bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi', hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nazır ve saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı..." Bu vasıfları açar mısınız?

Soru Detayı
- “Berk gibi semâvâtı seyrettirip!" ne anlama gelmektedir?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi', hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nazır ve saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı yapmak için, burâka bindirip, berk gibi semâvâtı seyrettirip, kat’-ı merâtip ettirerek, ..."(1)

Üstadımız “Hakikat-i mi’rac’ın Zât-ı Ahmediye’nin (asm) meratib-i kemâlâtta seyr ü sülûkundan ibaret” olduğunu aynı risalede ifade etmiş. Burada geçen ifadeler bu hakikatin izahı mahiyetindedir. Şöyle ki;

Mi’racın hakikati:

O abdi, “bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi'” kılmaktır. Semâ tabakalarındaki seyahat, yepyeni âlemleri görmek, cennet ve cehennemi bizzât müşahede etmek ve sonunda rü’yete mazhar olmak ayrı birer kemâldirler.

“Bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar etmektir.” Resulullah Efendimiz (sav.) mi’rac öncesi şahit olmadığı birçok esmâ tecellilerine bu seyahat ile vakıf olmuş, bu tecelliler onun ruh aynasında ayrı ayrı güzellikler ve kemâller olarak ayrıca tezahür etmiştir.

“Bütün tabakat-ı kâinata nazır kılmaktır.” Mi’rac öncesi sadece yeryüzünün bir bölgesine nazır olan o müstesna ruh, mi’rac ile kâinatın bütün tabakalarında gezdirilmiş, marifet, muhabbet, hayret, tesbih ve tekbir gibi kudsî mânâlar, onun o pak ruhunda olanca haşmetiyle makes bulmuştur.

Bu terakki ve tekâmül yolculuğuyla O müstesna peygamber (asm.) “saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı” olma vazifesini en ileri derecede ifa etme kemâline ermiştir.

Üstad Hazretleri, "Hem İsm-i Âzama mazhar olan Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bir âyette mazhar olduğu feyz-i İlâhî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir."(2) buyururlar. Bu akıl almaz kemâlde mi’racın büyük hissesi olduğunda şüphe yoktur.

“Berk gibi semâvâtı seyrettirip..." semâları şimşek süratiyle, çok kısa bir zamanda seyrettirme mânâsınadır. Burak kelimesinin aslı “berk”e dayanmaktadır. Berk ise şimşek demektir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.
(2) bk. age., Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...