"Bütün mevcudat nasıl ki bir ilm-i muhite delalet ve şehadet eder. Öyle de o ilm-i muhit sahibinin irade-i külliyesine dahi delalet eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bütün mevcudat nasıl ki bir ilm-i muhite delalet ve şehadet eder. Öyle de o ilm-i muhit sahibinin irade-i külliyesine dahi delalet eder." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

Kâinattaki her bir eşyanın mükemmel bir sanat, bir özen ve ihtimam ile ve mükemmel bir kolaylık ve hızlılıkta yaratılması nasıl sonsuz bir ilme işaret ediyor ise, aynı şekilde sonsuz bir iradeye de işaret ediyor demektir.

Zira ilim tek başına bir şeyi icat etmek için yeterli değildir. İlmin yanında bir irade ve kudret gerekiyor ki ilimle tespit edilen plan ve projeler hayata geçirilebilsin. İlim, irade ve kudret bir şeyin icat edilmesinde zaruri vasıflardır. Bunlardan birisi de eksik oldu mu, icat ve yaratma gerçekleşmez.

Mesela, karşımızda on tane birbirinden farklı kalem olduğunu ve her kalemin işlev ve vazifesinin de farklı olduğunu farz edelim. Bizden bu kalemlerden birisinin alınıp güzel bir resim çizmemiz istenildi. Yalnız çizilecek resim ve kalemin birbirine uyumlu olması gerekiyor.

Şayet irademiz yoksa, on kalem arasında bir seçim yapamayız. Kudretimiz yoksa o kalemi alıp kağıt üstüne çizgi çizemeyiz. İlmimiz yoksa da hangi kalemi seçeceğimizi ve nasıl çizeceğimizi bilemeyiz. Demek o resmi çizebilmek için hem ilim hem irade hem de kudret gerekiyor. Diğer sıfatları da buna kıyas edebiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Elli beş lisanla vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ve delalet eder." ifadesi çokluk manasına mı, değilse 55 lisan nedir?

- ALLAH'IN İLMİ, İRADESİ, KUDRETİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...