Block title
Block content

Cemiyete dâhil olan, cemiyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir. Bu cümleyi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir sisteme ve düzene giren şey, o sistem ve düzen ile aynı cinsten olmak gerekir. Yoksa o sisteme ya uyum sağlayıp ayak uyduramaz, ya da girdiği sistem ve düzeni ihlal etmek ile bozar.

Mesela; cinsi demirden olan motor aksamına bir plastik piston takılsa, o plastik piston hemen dışlanarak kırılıp atılır. Ya da elektrik aksamlı bir cihaza su gibi zararlı bir madde verilse cihaz bozulur.

İnsanın yüzü simetrik ve orantı olarak bir sistem içindedir, faraza bu orantı ve simetri içinde, burnu iki metre yapsak, yüzün nizamı ihlal edilmiş olur. İnsanın kanı da bir nizam üzerine hareket ediyor, bu nizamın içine harici bir zehir şırınga etsek kanı bozar vs., örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Aynı şekilde; Ayet ve hadislerin de kendine mahsus özel ve mucizevi bir ifade sistemleri var, bu sistem içine hariçten hurafe ve İsrailiyat denilen dengesiz sözler karışsa, o ayet ve hadislerin mucizevi ifade özellikleri zedelenir, muhataba güzel tesir yerine, kötü bir tesir yapabilir. Bu yüzden ayet ve hadislerin orijinal beyan sistemine, suni ve yapmacık şeyleri katmamak gerekir, yoksa ayet ve hadislerin cemiyet ve sistemini ihlal ile ifsat eder.

Mesela; Peygamber Efendimiz (sav)'in ayın ikiye bölünme mucizesini, vaiz ve hocalar mübalağalı bir ilave ile, ay ikiye bölündükten sonra dünyaya indi, bir yarısı  Peygamberimizin sağ cebine, diğer yarısı ise sol cebine girdi demeleri, mucizeye şüphe iras etmekten başka bir hizmeti yoktur. Ehli tahkiki istinkaf ettiriyor, ehli zındığa da inkar noktasından bahaneler üretiyor. Halbuki mucizeyi mübalağa etmeden olduğu gibi aktarmak en güzel anlatımdır. Yoksa harici, yabani ve  dengesiz ifadeler, ayet ve hadisin o muazzam ifade sistemini ihlal edip bozuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...