"Evet, Onun marifeti olmazsa, insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana a’dâ ve düşman olurlar. Beka belâ olur. Kemâl hebâ olur. Ömür hevâ olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ı tanımayan ve Ona iman etmeyen birisi için, her şey nasıl düşman olur elbette burada direkt bir düşmanlıktan bahsedilmiyor. Buradaki düşmanlık psikolojik ve felsefi bir düşmanlıktır. Kainatı sebeplere ve tesadüfe verirsen, her şey bir anda başıboş serseri düşmanlara dönüşür, yani nimet iken nikmet (azap) olurlar.

Mesela, uzay boşluğunda çok büyük bir hızla dönen gök cisimlerini düşünelim; şayet onları tedbir ve idare eden bir Allah olmazsa o dev cisimler her an dünyamıza çarpıp hayatımızı ve varlığımızı yok edebilir bir düşmana dönüşür. Huzurumuzu ve tadımızı kaçırır, hayattan zevk alamaz bir hale geliriz. Oysa o yıldızlar mehtaplı bir gecede hayatımızı şenlendirip güzelleştiren birer gece lambaları idi. Ama tesadüf ve başı bozukluk bir anda onları potansiyel bir düşmana dönüştürdü.

Benzer manaları diğer unsurlar içinde düşünebiliriz. Ateş, hava, su, toprak vesaire hep Allah’ın birer nimetleridirler; lakin iman ve marifet olmazsa bir anda bu nimetler anlamsız, amaçsız ve potansiyel birer düşmana dönüşürler.

Malımız Allah yolunda harcanacak, iyilik yolunda sarf edilecek bir emanet iken, bir anda kalbimizin içine girip bizim baş belamız olabilir. Mal sevgisi insanı yer bitirir. Çünkü o malları elde etmek bir zor, elde ettikten sonra muhafaza etmek ayrı bir zordur, çünkü mallar baki değil fanidirler. Üstelik bu mal sevgisi insanı acımasız, katı kalpli ve cimri yapar, hatta insanları da kendine düşman eder. Bu mal sevgisi ne bela bir şey ki insanlığı da işçi ve patron sınıfı diye ikiye bölüp birbirine düşman etmiş, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının çıkmasına vesile olmuştur.

Allah adına olmayan her şeyin böyle azap ve acı olma gibi bir potansiyeli vardır. Kalpteki mecazi aşkların insanı nasıl büyük felaketlere sürüklediği bilenen bir şeydir. Çünkü Allah kalbi kendisini sevip Ona saygı duymamız için bize vermiştir. Biz bu kalbi suiistimal edip mecazi şeylere sarf edersek, cezası firkattir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...