Fatiha'daki "nabudu", ifadesinde kastedilen cemaatler hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üç ayrı cemaatten bahsediliyor. Birincisi vücudumuzun hücreleri ve azaları, İkincisi bütün Müslümanlar ve müminler ve üçüncü olarak da bütün varlıkların oluşturduğu cemaattir. İşaratü'l-İ'caz'da ve Yirmi Dokuzuncu Mektub'da bu üç cemaat şöyle izah edilmiştir:

"Birincisi, insanın vücudundaki bütün âzâ ve zerrâta râcidir ki, bu itibarla şükr-ü örfîyi eda etmiş olur."

"İkincisi, bütün ehl-i tevhidin cemaatlerine aittir; bu cihetle şeriata itaat etmiş olur."

"Üçüncüsü, kâinatın ihtiva ettiği mevcudata işarettir. Bu itibarla, şeriat-ı fıtriye-i kübrâya tâbi olarak hayret ve muhabbetle kudret ve azametin arşı altında sâcid ve âbid olmuş olur."
(1)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Fatiha Suresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

fahreddin
allah ebeden razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...