Fatiha'daki "nabudu", ifadesinde kastedilen cemaatler hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üç ayrı cemaatten bahsediliyor. Birincisi vücudumuzun hücreleri ve azaları, İkincisi bütün Müslümanlar ve müminler ve üçüncü olarak da bütün varlıkların oluşturduğu cemaattir. İşaratü'l-İ'caz'da ve Yirmi Dokuzuncu Mektub'da bu üç cemaat şöyle izah edilmiştir:

"Birincisi, insanın vücudundaki bütün âzâ ve zerrâta râcidir ki, bu itibarla şükr-ü örfîyi eda etmiş olur."

"İkincisi, bütün ehl-i tevhidin cemaatlerine aittir; bu cihetle şeriata itaat etmiş olur."

"Üçüncüsü, kâinatın ihtiva ettiği mevcudata işarettir. Bu itibarla, şeriat-ı fıtriye-i kübrâya tâbi olarak hayret ve muhabbetle kudret ve azametin arşı altında sâcid ve âbid olmuş olur."
(1)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Fatiha Suresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

fahreddin
allah ebeden razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...