Fatihanın tefsirinde üç çeşit cemaatten bahsediliyor. Birisi de insanın kendisi ve sahip olduğu batıni ve zahiri letaifleri, zerre ve organları olduğu ifade ediliyor. Bayanlar tek başına namaz kıldığında cemaat sevabı kazanır mı?

Soru Detayı

Fatiha´nın tefsirinde üç çeşit cemaatten bahsediliyor. Bunlardan birisi de insanın kendisi ve sahip olduğu batıni ve zahiri letaifleri, zerre ve organlarının olduğunu ifade ediyor. Ruhumuzu imam kabul edersek, herkesin kendi bedeni cemaati ise, özellikle biz bayanlar tek başına namaz kıldığımızda cemaat sevabı kazanmış oluyor muyuz? Bayanların vakit namazlarını camide kılmaları zor oluyor. Böyle düşünürsek, biz de yirmi yedi kat sevaba ulaşıyor muyuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bedenimizdeki hücre ve zerreleri bir cemaat şeklinde düşünerek külli bir şuur ile namaz kılmamız, zaten başlı başına bir kalite ve sevaptır. Lakin cemaat ile namaz kılma farklı bir şeydir; ikisini iltibas etmemek gerekir.

Erkekle kadının cemaatle namaz kılması hakkında bilgi verir misiniz?

Beş vakit namazı cemaatle kılmak mü’min erkekler için vacibe yakın müekked sünnettir. Peygamber Efendimiz (asv) bütün namazlarını cemaatle kıldığı gibi, birçok hadislerinde de namazı cemaatle kılmanın faziletini dile getirmiş, cemaat sevabından mahrum kalınmamasını tavsiye etmiştir.

Namazın cemaatle kılınması kadınlar için müekked sünnet olmamakla beraber, onlar da imkân nisbetinde bu sevaptan nasiplerini alabilirler.

İmamlıkta aranan bir şart da imamın erkek olmasıdır. Bunun için kadın erkeğe imam olamaz, kadının kadına imamlığı sahihse de mekruhtur. Şayet kadınlar kendi aralarında cemaatle namaz kılacak olurlarsa, imamlığa geçecek kadın ortada, aralarında durur, önlerine geçmez. İmam olan kadının biraz önde durması mekruhtur. En iyisi ve efdal olanı, kadınların cemaat yapmayıp, namazlarını tek başlarına kılmalarıdır.

Evde ailece cemaatle namaz kılınabilir; aile fertleri şu düzene göre dururlar:

Baba imam olur, erkek çocuklar onun arkasına, anne bir saf gerisine, kız çocukları da onun bir saf gerisine dururlar. Fakat yer müsait değilse, bunlar birer ayak boyu geri dururlar. Hep beraber cemaatle namazlarını eda ederler.

Evde sadece karı-koca varsa, bu durumda erkek imam olur, kadın da cemaat olur. Kadın imamdan bir saf boyu geride durur. Fakat yer müsait değilse, kadın imamın topuk hizasını geçmeyecek şekilde yanında durabilir. Tam hizasında durursa namaz bozulur.

Namazı bu şekilde cemaatle kılmak sünnettir, kılanlar cemaat sevabını alırlar. Bu namazın, cemaatle kılınan diğer namazlardan farkı, sadece yukarıda sözünü ettiğimiz hususlardır.

Kadın, erkeklerin olduğu yerde müezzinlik yapamaz. Ancak eşi ve çocuklarının yanında müezzinlik yapmasının bir sakıncası yoktur.

Bu arada şu durumu da hatırlatalım:

Karı-koca aynı namazın farzını cemaatle değil de, ayrı olarak kılacak olsalar, bir hizada durmalarında mahzur yoktur.

Evde cemaatle kılınan namaza, erkeğin kendisine nikâhı düşen veya düşmeyen kadın akrabaları da katılabilirler. Erkek yakınları varsa, yukarıda tarif ettiğimiz saf tertibine göre cemaat olurlar.

Namazın evde cemaatle kılınması, evde mânevî bir havanın teşekkülüne sebep olması açısından önemlidir. Böylece namaz kılma çağına gelmemiş olan çocuklar bile cemaate iştirak etme sevinciyle ruhlarında namazın zevkini yaşarlar.

Bu vesileyle ayrıca evde namazın vaktinde kılınması gerçekleştirilmiş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Lazgin
Kız çocuklar annenin bir saf gerisinde olur demişsiniz. Bu neden böyle. Buluğ çağına ermedikleri için mi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Çocuk oldukları için.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...