Block title
Block content

Gaibane muamele-i ubudiyet ve hazırane ubudiyet ne demektir? Farkları nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur Külliyatı'nda izah edildiği gibi, Fatiha Suresinde “iyyake na’büdü” hitabına kadar gaibane bir ubudiyet söz konusudur, bu hitapla hazıraneye geçilir. Surenin başında “bütün hamdin Allah’a mahsus olduğu” ifade edilir. Bu, gaibane bir ifadedir. Yani, doğrudan “Yarabbi, bütün hamd sana mahsustur.” diye Onun huzurunda olmanın şuuru içinde doğrudan Ona hitap etseydik bu hazırane bir hitap olurdu.

Böyle yapmayıp, gıyabi konuşma yoluyla, “Hamd ancak Allah’a mahsustur. O alemlerin Rabbidir, Rahman’dır, Rahimdir, Din gününün sahibidir.” diyerek gaibane olarak Allah’ın marifetinde yol almakta, din gününü hatırlamakta, o güne hazır olmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Bunların hepsi gaibanedir. “Ancak sana ibadet ederiz. Ve ancak senden yardım dileriz.” denildiğinde ise doğrudan Allah’a hitap edilmekte ve hazırane bir ubudiyet yapılmaktadır.

Fatiha, Kur’anın fihristesi olduğu gibi, Kur’an'da geçen bütün gaibane ve hazırane ubudiyetlerin bir örneği de yine bu surede mevcuttur.

Yirmi Üçüncü Söz'ün en son bahsinde, her iki ubudiyetin örneklerini bulabilirsiniz.

 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...