"Hadsiz âlem-i misal gibi gayet geniş âlem-i melekût ve gayr-ı mahdut sair uhrevî âlemlere birer mahsulât veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasip şeyleri yetiştirmek için, şu dar mezraa-i dünyada, zemin yüzünün destgâhında ve tarlasında,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hadsiz âlem-i misal gibi gayet geniş âlem-i melekût ve gayr-ı mahdut sair uhrevî âlemlere birer mahsulât veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasip şeyleri yetiştirmek için, şu dar mezraa-i dünyada, zemin yüzünün destgâhında ve tarlasında, Hakîm-i Zülcelâl, zerrâtı tahrik edip kâinatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek, şu küçük zeminde o pek büyük âlemlere pek çok mahsulât-ı mâneviye yetiştiriyor. Nihayetsiz hazine-i kudretinden nihayetsiz bir seyli dünyadan akıttırıp âlem-i gayba ve bir kısmını âhiret âlemlerine döküyor."(1)

Dünya tarla, insanların amelleri bu tarladan çıkan mahsulat, beka alemleri de bu mahsulatın döküldüğü ya da değerlendirildiği bir mahzen, bir depo bir arşiv, bir sonuç alma yeridir. O alemlere nispetle dünyanın küçüklüğü ve zilleti bizi aldatmasın. Nasıl sürekli akan küçük bir çeşme büyük bir göle dönüşebiliyor ise, aynı şekilde dünya çeşmesi de sürekli faaliyet ve dönmesi ile o haşmetli alemlere bir anlam ve değer yüklüyor, oralarının özünü ve içini dolduruyor. Yani dünya bir nehir, o alemler ise bu nehrin döküldüğü bir okyanus gibidir.

Mesela, cennet ve cehennem iki büyük beka alemidir, bu iki alemi dünyanın en büyük mahsulatı olan hayırlı ve şerli insanlar dolduracaktır.

Yine misal alemi dünyanın mahsulatlarının imajının alınıp arşivlendiği bir alemdir. Levh-i Mahfuz bütün mahlukatın resminin çekildiği dev bir kameradır.

Allah, dünyayı kendi isim ve sıfatlarının talim edildiği bir mektep olarak inşa etmiştir. Bu mektepte dersini hakkı ile okuyanlar, beka alemlerine mükafat almaya gidiyorlar, haylazlık edip mektebi karıştıranlar ise ceza almaya gönderiliyorlar.

Dünyanın sürekli değişmesi, dönüşmesi, büyük bir faaliyet içinde çalkalanması hep beka alemlerine mahsul ve netice yetiştirmek içindir yani...

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...