"Hayat, Zât-ı Bâki-i Hayy-ı Kayyûma baktıkça,.." Bu bizim irademizle mi olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın Allah’a bakması ve onu göstermesi iki cihetle olur:

Birisi, insan istemese ya da şuuru olmasa da hayat, fıtrat açısından Allah’a bakar ve Onu bütün isim ve sıfatları ile bize tanıtır. Kafirin hayatında da Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden sayısız deliller mevcuttur. Kafir bunu küfür perdesi yüzünden okuyamasa da hayat fıtrat ve hal dili ile bu delilleri ve işaretleri izhar ve ilan ediyor.

Saatin, şuursuz olduğu halde insanlara vakti bildirmesi gibi, kafir de şuursuz bir şekilde üzerindeki hayat nakışları ile sanatkarı olan Allah’ı bildirip ilan ediyor.

İkinci cihet ise, hayatın bu fıtri şahitliğine insanın iman ve hidayetten gelen şuurla eşlik etmesidir. Yani insan, iradesini kullanarak hidayetin ışığı ile hayatın üstündeki o ince ve latif nakışları okuyup, Allah’a bakan yönleri şuurlu bir şekilde görmesidir. Bu cihetin mukaddemesi insan iradesine baktığı için iradi bir şuurdur. İnsan istemedikçe ve iradesini o cihette sarf etmedikçe bu şuur tahakkuk etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...