"Hem madem Fâtır-ı Kerîm, düstur-u kerem iktizasıyla..." ile "Dünyada insanı mazhar ettiği kemâlâtın mânâlarını, meyvelerini ibkà ediyor." kısmını izah eder misiniz? İnsanların dışındaki diğer mahlûkatın kemalatlarının bir neticesi yok mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem madem Fâtır-ı Kerîm, düstur-u kerem iktizasıyla, bir şeye verdiği makamı ve kemâli, o şeyin müddeti ve ömrü bitmesiyle, o kemâli geriye almıyor. Belki, o zîkemâlin meyvelerini, neticelerini, mânevî hüviyetini ve mânâsını, ruhlu ise ruhunu ibkà ediyor. Meselâ, dünyada insanı mazhar ettiği kemâlâtın mânâlarını, meyvelerini ibkà ediyor. Hattâ, müteşekkir bir mü’minin yediği zâil meyvelerin şükrünü, hamdini, mücessem bir meyve-i cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ve şu hakikatte, muazzam bir kanun-u rahmetin ucu görünüyor."(1)

İnsanlar imtihan için var olduklarından onların her şeyleri, muhasebe için kaydedilir. Dolayısıyla kulların yaptıkları hasenat ve seyyiatın hemen ruhta makes bulduğu, ahirette de mücessem şekle gireceği hem âyet ve hadis ile haber verilmiştir, hem de İslam alimlerinin ifadelerinde çokça işlenmiştir. Risale-i Nurlarda da bu konu çok yerlerde izah edilmiştir.

Bitkilerin kemali, meyvelerinde ve neticelerinde devam etmektedir. Kendileri gitseler de hüviyetinin devam etmesi, yani o nev’in varlığının bilinmesi ve hatırlanması da yine bir nevi bekaya mazhariyettir. Zaten ruhları olmadığından bu konuda bir elem çekmeleri de söz konusu değildir.

Hayvanlara gelince, onların da ruhları insanlar gibi bâkidir. Üstad'ın On Yedinci Söz’de ifade ettiği gibi ahirette “onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhâniye ve onların istidatlarına göre bir ücret-i maneviye”leri olacaktır.(2) Ruhları bâki olduğundan bu ücretleri de daimî olacaktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.
(2) bk. age., On Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...