"Eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesâlih-i hayatiyesine ve vücuduna layık mahsus bir şekil vermek, bir ilm-i muhitle olur, başka surette olamaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesâlih-i hayatiyesine ve vücuduna layık mahsus bir şekil vermek, bir ilm-i muhîtle olur, başka surette olamaz." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam, Dokuzuncu Kelime)

Her bir eşyaya farklı farklı şekiller vermek, her bir şeyin hayatına uygun fayda ve hikmetler verecek şekilde özel şekiller vermek, ancak sonsuz ve her şeyi istisnasız bir şekilde kuşatan bir ilim ile olabilir.

Mesela, aslana verilen şekil ve kalıp yırtıcı bir avcı olmasını sağlarken bir ceylana verilen şekil ve kalıp da hem av olmasına hem de avcıdan kaçabilmesine uygun bir sisteme sahiptir. Kâinata ve içindeki her bir eşyaya bakıldığında mükemmel birer şekil ve kalıpta yaratıldıklarını ve bunların da ancak sonsuz ve her şeyi kuşatan bir ilim gerektirdiğini görüyoruz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ALLAH'IN İLMİ, İRADESİ, KUDRETİ.

- "Kader programı" kavramını izah eder misiniz?

- "Her şeyin suret-i maddiyesinde, kudret-i Rabbânî ustadır, kader mühendistir. Suret-i mâneviyesinde ise, kader mistardır, yani, teşekkülâtın çizgilerini çizer; kudret mastardır, yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülât, kudretten sudur eder." İzahı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...