Block title
Block content

Hikayede Üstadımız kendisi de öyle bir dessasa aldandığını ifade ediyor. Bu ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda ne Risalelerde ne de Üstad'ın hizmetinde ve yakınında bulunan Nur talebelerinin hatıratında kesin bir açıklama yok. Üstad'ın açıklamadığı bir konuda tahminler yürütmenin doğru olmayacağı kanaatindeyim.

Şeytanla münazara bahsinde geçen şu ifadeler belki bir ip ucu verebilir:

“Bu risalenin te'lifinden onbir sene evvel Ramazan-ı Şerifte İstanbul'da Bayezid Câmi-i Şerifinde hâfızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim, fakat manevî bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim, baktım ki bana der:

"Sen Kur'anı pek âlî, çok parlak görüyorsun. Bîtarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelâmı farzet bak. Acaba o meziyetleri, o zînetleri görecek misin?"

"Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelâmı farzedip, öyle baktım. Gördüm ki: Nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Öyle de o farz ile Kur'anın parlak ışıkları gizlenmeğe başladı. O vakit anladım ki, benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'andan istimdad ettim.”(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Birinci Mebhas

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...