Block title
Block content

"Hükemâ-yı dâlle" hakkında bilgi verir misiniz? Bunlar hangi düşünce ekolleri oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada hikmet felsefe, hükema da bu felsefe ile iştigal eden filozoflar anlamında kullanılıyor. Dâlle ise, haktan ve doğru yoldan sapmış, ayrılmış anlamındadır. Dolayısı ile "hükema-yı dâlle" hidayetten ve sırat-ı müstakimden sapmış felsefecile (filozoflar) ya da felsefi ekoller anlamına geliyor.

İslâm’a muhalif olan bütün felsefi ekollere ya da filozoflara hükema-yı dâlle diyebiliriz. Bunların sayısı çoktur.

Bazıları şunlardır:  Pozitivizm, pesimizm, spiritüalizm, dualizm, idealizm vs...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...