"Hurma ağacına taalluk eden Musavvir ismiyle de, semeresine taalluk ve tecelli eden Münşi ismi, müsemmada müttehiddirler. Zaten en büyük şeye tecelli eden isimle, en küçük bir şeye de tecelli etmemesi muhaldir." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kezâlik, esmâ-i İlâhiyeden bir hücreye veya bir mikroba tecellî eden bir isim, kâinatı ihata eden isimle müttehiddir. Çünkü müsemmâları birdir. Meselâ: Bütün kâinata taalluk ve tecellî eden Alîm ismiyle bir zerreye taallûk eden Hâlık ismi, müsemmâda müttehiddirler. Hurma ağacına taallûk eden Musavvir ismiyle de, semeresine taallûk ve tecellî eden Münşi ismi, müsemmâda müttehiddirler. Zaten en büyük şeye tecellî eden isimle en küçük birşeye de tecellî etmemesi muhaldir."(1)

Allah’ın bir ismi kainatın genelinde tecelli ettiği gibi, kainatın içindeki basit bir cüzde de tecelli eder. Birisinde külli ve azametli tecelli ederken, diğerinde basit ve okunaklı olarak tecelli eder. Bütün çiçeklerin arkasında tecelli eden bir isimle bir çiçek arkasında tecelli eden isim aynıdır.

Müsemma, ismin sahibi ve kaynağı anlamındadır. Bütün isimlerin müsemması, yani sahibi ve membaı Allah’ın Zat-ı Akdesidir.

Alim ismi ile Musavvir ismi müsemma noktasından, yani sahiplik ve kaynaklık noktasından Allah’ın Zat-ı Akdesine dayanırlar. Alim ismi ilim noktasından Allah’a işaret ederken, Musavvir ismi de tasvir olarak Allah’ın Zat-ı Akdesine işaret ediyor.

Allah’ın bir ismi en büyük şeye tecelli ettiği gibi, en küçük bir şeye de tecelli eder. Bir şeyin küçük olması tecelli dairesine girmemesi anlamına gelmiyor. Allah’ın isimlerinin küçük büyük demeden bütün eşyada tecelli etmesi, ona azamet ve haşmet katar. Sayısız zerreleri aynı anda tedbir ve idare etmesi Allah’ın tarifi mümkün olmayan büyüklüğüne ve azametine işaret ediyor. Öyle ise adi ve basit zerrelerde neden tecelli ediyor, diye itiraz etmek mantıksızlık olur. Her isim böyle azametli tecellileri ile kuvvetli bir şekilde Zat-ı Akdesin azamet ve kemaline işaret ediyorlar.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zerre

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...