Block title
Block content

Hz. Muhammed'in "mahiyet-i kudsiyesi" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahiyet, kelime olarak bir şeyin içyüzü, aslı, esası, bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, esası, hakikatı gibi bir çok manaya geliyor. Bir insanın maddi ve manevi bütün haline "mahiyet" diyebiliriz.

Kudsi ise o şeyin mukaddes ve muazzez olmasıdır ki, Allah katında makbul ve razı olunmuş manasına geliyor. İki terkibi birleştirdiğimiz zaman Peygamber Efendimiz (asm)'in maddi ve manevi bütün ahvali Allah’ın razı ve hoşnut olduğu bir ahvaldir, manası ortaya çıkıyor.

Evet, iki cihan serveri olan Fahr-i Alem Efendimiz (asm) bütün maddi ve manevi özelliği ile Allah’ın isim ve sıfatlarına tam ve külli bir aynadır. Mahlukat içinde Allah’ın isimlerini izhar ve ilan etmekte en büyük makam ve mevki onundur.

Nasıl Allah’ın isimleri içinde ism-i a'zam varsa, bu isimlerin izhar ve ilan edildiği mazharlar içinde de mazhar-ı azam ve mahzarı etemm vardır; o da Efendimiz (asm)'dir. Bu yüzden onun bütün maddi ve manevi keyfiyetleri kudsi ve mukaddestir, yani Allah’ın razı olduğu bir bir mahiyettedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...