"Kâinatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılaplar" nelerdir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu çeşit hadsiz kıymettar meseleleri ders veren ve kâinatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte iknaya ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, elbette sarihan ve zımnen ve işareten binler defa o meselelere nazar-ı dikkati celbetmek, değil israf, belki ekmek, ilaç, hava ve ziya gibi birer hacet-i zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir." (Şualar, On Birinci Şuâ, Onuncu Mesele).

Kâinatın var edilmesi, genişlemesi, Hz. Âdem'in yaratılışı ve dünyaya gönderiliş safahatı, nevilerin dünyaya geliş şekli gibi hususlar, kâinatın şeklinin değişmesi ve dönüşmesi hususunda Kur'anın ikna için kullandığı ve açıkladığı mevzulardır.

Kıyametin kopması, haşir, mahşer, mizan, sırat gibi inkılablar ahirette olacak gaybî ve dehşetli inkılablardır.

Günlerin, gece gündüzün, mevsimlerin, asırların değişmesi de dünyada gözümüz önünde cereyan eden inkılablardır.

Kur’an gaybî ve ahirette vuku bulacak inkılabları akla yaklaştırmak ve insanı ikna etmek için dünyadaki inkılabları misal olarak takdim ediyor.

Mesela, bir kayısı çekirdeğinin toprak altında çatlayıp büyük ve canlı bir ağaca inkılab etmesi ile ölmüş ve kemikleri un ufak olmuş bir insanın haşirde acbü’z-zeneb denilen bir çekirdekten yeniden hayatlanması aynı şeydir. Kayısı çekirdeğine can veren bir kudret, acbü’z-zeneb denilen tohuma da hayat verir. Bir damla sudan insanı yaratan Allaha’a hangi iş zor gelebilir. Sperm ile acbü’z-zeneb arasında ne fark olabilir ki, onu yapan elbette onu da yapabilir.

Böylece Kur'an ikna ve ilzam makamında bu gibi büyük tebeddülat ve tağayyüratı izah eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...