Kur’an’ın, hakaik-i âliye-i İlâhiyenin muvazenesini muhafaza etmesi, ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakâik-i İlâhiye, Allah’ın isim, fiil, şuuanat ve zâtıyla alakadardır; bunları hata yapmadan izah etmiş olması, dengeyi muhafaza etmesi, Kur’an’ın mühim özelliklerindendir.

Cahiliye Araplarının putları Allah’a şerik kılmaları, Hristiyanların günah çıkarmaları, dolayısıyla Allah’tan başka mercilere affedilmek için müracaatları gibi pek çok hata ve yanlışlar yaptıklarını biliyoruz ki, Kur’an bu ve benzeri hatalardan müberradır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...