Block title
Block content

“Maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüd ediyor.” ifadesinden, fiziki zayıflığın ve kilo vermenin ruhun inkişafı için gerekli olduğu gibi bir mana çıkar mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, canlı varlıklar içerisinde maddeten küçük olanların his dünyalarının büyüklere göre daha kuvvetli ve ince olduğu nazara veriliyor. Nitekim, bir önceki cümlede şöyle buyuruluyor:

“Gözle görülmeyen hurdebînî bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki, arkadaşının sesini işitir, rızkını görür, gayet hassas ve keskin hisleri vardır.”(1)

   Hurdebînî; mikroskobik, gözle görülmeyecek kadar küçük demektir.

   Lemaat’ta da aynı mânayı destekleyen şu başlık cümlesi geçer:

“Madde rikkat peydâ ettikçe hayat şiddet peydâ eder.”(2)

İnsanın ruhen inkişafında ana rükünler “iman, salih amel, takva ve güzel ahlâk”tır. İnsan, bunlarda terakki edildiği nisbette manen yükselir.

Şu var ki, aşırı derecede yemenin tasvip edilmediği de açıktır.

Nur Külliyat’ında, İbn-i Sina’nın şu ifadelerine yer verilir:  

"İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır."(3) 

 Büyük mürşidlerin ve önder şahsiyetlerin “az yeme, az içme ve az uyuma” üzerinde önemle durduklarını biliyoruz. Yeme, içme ve uyuma, ruhun kemaline vesile olan işlerin yerine getirilmesinde yardımcı hizmetler görürler. Bu yardımcı hizmetleri asıldan daha öne çıkarırcasına bunlara fazla zaman ayırmak elbette ruhun manen terakkisine zarar verir. Ancak, az yediği halde fazla kilo alan kimseler olduğu gibi, çok yediği halde fazla kilo almayan kimseler de az değildir. Onun için manevî terakki konusunu; kilolu olup olmamakla izah etmek  yanlış olur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.
(2) bk. age., Lemeât.
(3) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...