"Maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüt ediyor..." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lafız ile mana, madde ile maneviyat, ruh ile ceset, kesafet ile letafet, nur ile zulmet; bunlar hem birbirinin zıttı hem de birbirinin manasının inceliklerini gösteren aynalar gibidir.

Madde, varlık mertebeleri içinde en hantal ve kayıtlara maruz varlıktır. Bu yüzden, maddi kayıtlara mahkum olan bir şeyle, bu kayıtlardan azade olan şey arasında çok farklar olabiliyor.

Mesela, ruh latif, nurani ve maddi kayıtlardan azade olduğu için, bir anda milyonlarca işi tedbir edip idare edebiliyor. Bedenin her bir hücre ve azası ile aynı anda münasebet kurabiliyor. Yine, mana çok ince ve latif olduğu için, kalbin çok derinliğinden kaynayıp gelirken, maddeye, yani lafza yaklaştıkça, incelik ve letafetini kaybeder. Bunun için lisan, kalbe tam tercüme olamıyor. Mana olan latif lafız ise, daha çok, maddeye yakın, kesif bir şeydir.

Yine, latif olan bir ışık ya da röntgen şuaı, zahmetsiz ve engelsiz, cisimden geçer ve alta nüfuz ederek, ne var, ne yok, keşf eder. Ama, katı bir madde, ya da cisim, çarpar geçemez. Ya kırar, ya dağıtır.

Bu iki zıtlardan biri, kuvvet kazandıkça diğeri zayıflar, kuvvet kazanan şeyin kayıt ve vasıfları hakim olur. Diğeri tamamen kaybolmasa bile, kaybolmuş gibi eserlerini gösteremez.

Madde, kuvvet kazandıkça, mana zayıflar. Ruh inceldikçe, ceset kalınlaşır. Nuraniyet gittikçe, yerine zulmet gelir. Letafet azalınca, yerine kesafet gelir. İşte, Üstat, buna işaret ediyor.

Mesela, Hz.Peygamber Efendimiz (asm)'de mana, nuraniyet, ruh, letafet, hayat, tamamen hükmettiği için, âdeta madde onda kaybolmuş, her bir aza ve cihazı letafet kazanmış ve her bir azası ve hücresi maddi kayıt ve hantallıklarıdan arınarak tam nuraniyet kazanmıştır. Bu yüzden, onun mübarek cesedi de aynen ruh ve mana gibi letafet ve nuraniyet kazandığından, her bir azası ile görebilir, her bir azası ile işitebilirdi.

Yani, onda, madde, öyle incelmişti ki artık maddi hantallık ve kayıtlardan tamamen sıyrılmış ve ruh, hayat, şuur, gibi şeyler Onda çok şiddetli tecelli eder hale gelmiştir. Bu kapı derecesine göre herkese de açıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

yarenyaman
yani madde incelmesi tam olarak nedir? herşeyin madde değil mana boyutuna bakarak mı madde incelmesi gerçekleşip, her bir aza letafet kazanır? mesela baktığı bir agaç maddidir. ama o maddeden geçip o ağacın mana boyutuna bakarsa -mesela Allahın bir kaç ismine ayinedarlık etmesi cihetiyle- ozaman mı madde incelir? ve her aza letafet kazanır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Burada maddenin incelmesinden maksat maddi kayıtlar ve hantallıklardan kurtulmak anlamındadır. İnsan bir takım manevi terbiye ve terakkiler neticesinde maddi kayıtlardan kurtulabilir. Evliyaların seyr-ü süluk neticesi olarak bir takım harika hallere mazhar olması buna örnek olabilir. Abdal sınıfından olan bazı evliyalar aynı anda bir çok işleri görmesi ve bir çok mekanda bulunması, maddi kayıtlardan tecerrüt ettiğinin bir göstergesidir. Zira maddi kayıtlara mahkum olan bir insan bu harika hallere mazhar olamaz. Ama bu halleri kazanmanın yolu yine bir takım riyazi terbiyeler ve tahkiki imanı elde etmekten geçer. Maddi ağacın suretinden hakikatine intikal edip orda Allah'ın isim ve sıfatların tecellilerini görmek letafete giden yolun başlangıcıdır. Maddenin mana boyutuna bakmak ve orda Allah'ın isim ve sıfatlarını okumak manasına maddeten incelmenin başlangıç kısmı nazarı ile bakabiliriz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...