"Madem Allah var ve ilmi ihata eder. Elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında, ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fânilikle doludur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın ezeli ve ebedi varlığı, gerçek anlamda bir yokluğa ve hiçliğe asla müsaade etmez ve bir alan bırakmaz. Zira sonsuz varlık sonsuza kadar devam ettiği için bir an olsun, bir aralık olsun ve bir boşluk olsun yokluğa asla imkân bırakmaz. Gerçek anlamda bir yokluk olabilmesi için Allah’ın ezeli ve ebedi varlığının yok olması gerekir ki bu da zatında mümkün değildir.

Madem Allah’ın her anı her şeyi kuşatan bir varlığı ve ilmi var. Öyle ise Allah’a iman eden bir müminin aleminde gerçek anlamda bir yokluk, fena, idam ve hiçlik söz konusu olamaz. Bu da müminin kalbinde müthiş bir saadet ve huzurun oluşmasına bir vesiledir.

Ama kâfir Allah’ın ezeli ve ebedi varlığını ve ilmini inkâr ettiği için, onun aleminde her an yok olma, mahvolma, hiçliğe düşme ve idam vardır ve bu inancı onun başında büyük bir bela büyük bir azap kaynağıdır. Her an yok olma korkusu ile yaşayan bir adamın, gerçek anlamda mutlu ve huzurlu olması mümkün değildir. Tıpkı idamlık bir mahkumun şarkılar, baklavalar ve içkilerle teselli edilmeye çalışılması gibi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...