"Madem cemal, kemal, rahmet bakidirler ve sermedidirler. Elbette o cemal-i bakinin ayine-i müştakı ve o kemal-i sermedinin dellalı aşıkı ve o rahmeti ebediyenin muhtacı müteşekkiri olan insan, baki kalmak için darı bekaya gidecek..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sonsuz bir güzellik; kendisine âşık müştakların ebediyen yok olup gitmelerini istemez. Bu da sonsuz bir âlemin ve ebedî cennetin varlığı ile olur.

"Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır." (3. Lem’a)

Ayrılık acısından gelen feryat ve inlemeler, insanın yaratılış bakımından bekaya, yani sonsuz bir hayat sürmeye aşk derecesinde müptela olduğunu gösteriyor. Evet, insan ebede âşıktır ve ona muhtaç ve müştak bir fıtratta yaratılmıştır. Bu yüzden, ölüm ve ayrılıklar insanın ruhuna ve kalbine elim bir azap veriyor.

İnsan ruhunun ebediyet arzusu bir sualdir, bunun cevabı ise ebedî hayattır. Üstad’ın buyurduğu gibi, “Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.”

Her bir hayat sahibinin kendi hayatını korumak istemesi, ebedî kalma arzusunun bir delilidir. Her şeyi hikmetle donatan ve her hâdisede hikmetini kat’i olarak gösteren Allah, ruhlara ebedî yaşama arzusunu koymuş ve o arzunun cevabı olan ahiret yurdunu da yaratmıştır.

Midemizin açlık ihtiyacını sonsuz denecek nimetlerle cevaplandıran Allah, kalbimizin ebed ihtiyacını da ahireti yaratmakla yerine getirmiştir.

Evet, ölüm ayrılık ve hicran değil, bekaya ve dostlara kavuşmaktır...

Sonsuz güzellik ifade eden Cemîl ismi ahireti iktiza ediyor. Allah’ın sonsuz cemaline en mükemmel bir şekilde ayna olan, kâmil müminlerin ruhlarıdır. Zira bu ruhlar ahsen-i takvim manasını hayatlarıyla en güzel şekilde sergilemişlerdir. Öyle ise insan zeval ve yokluktan mahfuzdur.

Aynı şekilde, insan manevî donanımı sayesinde Allah’ın sonsuz kemaline iyi bir seyirci ve güzel bir ilancıdır. Böyle bir seyirciyi ve ilan ediciyi yokluk ve hiçlik kuyusuna atmak sonsuz kemal ile bağdaşmaz. Allah her türlü noksanlıktan mukaddes ve münezzehtir.

Yine sonsuz bir rahmet, kendine sonsuz bir derecede muhtaç olan insanı yokluk ve hiçlik deryasına atıp boğdurmaz. Öyle ise Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti insanın ebedî ve huzurlu bir şekilde yaşamasını ister ki, bu da ancak cennet hayatı ile mümkündür. Demek sonsuz şefkat ahiretin ve cennetin varlığını vacip kılıyor. Diğer bütün isimleri de aynı şekilde düşünebiliriz. Kerîm ismi sonsuz ikram etmek ister. Rezzak ismi sonsuz rızık vermek ister ve hakeza...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...