"Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencelereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar ve temesülat birbiri içine girer ve ünvanlar birbirini ihsas eder..." Burada anlaşılması gereken şey nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir isminin, kainat sahnesinde tecelli daireleri ve perdeleri vardır. Bu daire ve perdelerde, bir isim reistir ve galiptir, diğer isimler ise; bu ismin emrinde ve gölgesinde hizmet ve tecelli ederler.

Mesela; sema bir daire ve perdedir, bu dairede ve perdede reis; Allah’ın Celal ismidir. Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngesinden sapmaması Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını muhtevi olan; Celal ismini kör olana bile gösterir. Bu sema dairesinde ve perdesinde diğer isimler, Celal isminin komutasında ve gölgesinde tecelli eder. Lakin diğer isimler de bu tecellinin içinde görünür. Sema dairesi ve perdesinde Cemal sıfatının da tecellisi vardır ama; celal manasının gölgesinde kalmıştır. Ama dikkat ile bakıldığında sair isimler ile celal sıfatı iç içedir.

Yine bir çiçeğe nazar ettiğimiz zaman; oradaki ince sanatlar ve güzel kokular ve estetik işlemeler; Allah’ın Cemal isminin manasını zahiren ve galiben gösterir. Bu çiçek dairesinde de Allah’ın Cemal ismi reistir, diğer isimler bu ismin komutasında ve gölgesinde işlerler. Burada da celal sıfatı cemalin içinde gizlidir, dikkat ile okunduğu zaman anlaşılır.

Bunun gibi kainatta ve mevcudatta, her ismin kendisini izhar edip gösterdiği daireler ve perdeler içinde, sair isim ve sıfatlar da beraber bulunur.

Mesela; eğitim bakanlığında asıl olan ilim ve fendir ama; bakanlık binasını koruyan savunma bakanlığıdır. Savunma bakanlığında asıl olan güvenliktir ama; ilim ve fen de bu bakanlık bünyesinde vardır. Tarım bakanlığında asıl olan ziraat ve tarımdır ama; aynı dairede diğer bakanlıkların gizli ve aşikar münasebetleri vardır. Yani her bir daire diğer daireden kopuk ve irtibatsız değildir. Aynı şekilde Allah’ın isimlerinin ve tecelli ettiği dairelerinin de diğer isimleri ve tecelli ettiği daireleri ile bir münasebetleri, bir alakaları vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...