"Madem umur-u dünyeviyede, kesif maddelerde böyle ittihad, ittifak ile neticeler, böyle azîm yekûn faydalar verir... Bu azîm kâr, rekabetle ve ihlâssızlıkla kaçırılmaz!" cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki bir şirkete ortak olmak ve ondan istifade etmek için bir ana sözleşme düzenlenir ve taraflar buna uymak zorundadırlar. Şayet uymazlarsa şirketi zarara uğratır ya da kârından istifade edemezler.

Aynı şekilde iman ve Kur’ân hizmeti olan manevî şirketin de bir takım düsturları ve kaideleri vardır. Bu kaidelere uymak iktiza eder. Bu kaide ve düsturlara göre hareket etmeyenler hem bu şirkete zarar verir hem de manevî kazancından hisse alamazlar.

Nasıl ki namazın on iki şartından birisi eksik olsa namaz olmaz; namaz olmayınca sevap da olmaz. Aynı şekilde manevî şirketin den ihlas, sebat, sadakat, uhuvvet gibi şartları ve düsturları vardır. Bunlara riayet etmeyen şirkette hisse sahibi olamaz, azim kârından istifade edemez.

"Bu azîm kâr, rekabetle ve ihlâssızlıkla kaçırılmaz!" (1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...