"Mahlukat", "masnuat", "mevcudat" kelimerini izah edip, aralarındaki farkı belirtir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahlukat: Halk olunmuş, yaratılmış demek olup, Halık sıfatına matuf bir kelimedir. Evet, Allah’tan gayrı her şey istisnasız mahluk ve yaratılmıştır.

Masnuat: San'atkârâne yapılan şeyler demektir ki, Allah’ın Sani ismine matuf bir kelimedir. Evet, kainat ve kainatın içindeki herbir şey mükemmel birer sanat ve eser olup, bunların hepsinin sanatkarı Allah’tır.

Mevcudat: Var olan her şey demek olup, Allah’ın Vücut sıfatına matuf bir kelimedir. Evet, bütün varlıklar varlığını Allah’ın Vacibü'l-Vücud olan varlığına borçlu olup, onun ile kaimdirler. Yani mevcudatı yokluktan varlık alemine çıkaran Allah’ın sonsuz kudret sıfatıdır.

Bu üç kelime Allah’tan gayrı her şeyi içine alan umumi ve muhit kelimelerdir. Bu yüzden bütün yaratılmış mevcutlar bu üç kelimeye örnek teşkil ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...