"Mevcudat" ve "varlık" kelimeleri arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mevcudat: Kelime olarak var olan her şey, kâinat ve yaratılmış şeyler anlamına geliyor. Istılahta ise; Allah’ın ezeli ilminde ilmi bir vücutla bulunan şeylerin harici bir vücuda intikal etmesi demektir. Tıpkı binanın plan ve projesinin bina şekline intikal etmesi gibi. Yani ilmilikten harici bir vücuda geçmek anlamına geliyor. Ezbere bildiğimiz bir şiir zihnimizde ilmî bir varlığa sahiptir. Yazdığımızda ise gözle görülür hale gelir. İşte, bütün varlıklar, yaratılmazdan önce Allah’ın ilminde mevcutturlar; yani mevcudat-ı ilmiye idiler. Yaratıldıklarında ise, haricî bir vücut kazandılar.

Varlık kelimesi ise; mevcudun müteradifi, yani eşanlamlısıdır. Varlık köken olarak Türkçe bir kelime iken, mevcud Arapça bir kelimedir. Risale-i Nurlarda ekseri olarak eşanlamlı kelimeler çokça zikredilir. Bu sebeple Üstad Hazretleri çok yerlerde eşanlama gelen kelimeleri kullanıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...