"Meyve-i Cennet suretinde tekrar ona veriyor." Cennette bütün nimetler bu şekilde bir kemalatın ve hakikatlerin neticesi midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri cennete girmenin sırf lütuf olduğunu beyan etmekle birlikte, şu ifadeleriyle de cennetin “imanın mükafatı” olduğunu nazara veriyor:

"İmanlarına mükâfat olarak saadet-i ebediyeye ve İslâmiyetlerine ücret olarak dârüsselâma davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki…”(1)

Cennet sırf lütuf olmakla birlikte, cennetteki dereceler kişinin salih amellerine göre tahakkuk edecektir.

Yûnus Suresinin 9. âyet-i kerimesi, mealen şöyledir:

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları, imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.”

Bu âyet-i kerimede, cennete “iman ve salih amel” ile girileceği beyan edilmekte ve müminlerin “imanları sebebiyle hidayete erdikleri” belirtilmekle cennetin iman ve hidayete bir mükâfat olduğu ders verilmektedir.

Üstadımız bu dünyada işlediğimiz hayırların arkasında bir ferahlık hissetmemizi, cennetin mücessem mükafatının bir habercisi olduğu gibi, seyyiatın akabinde ruhumuzda hissettiğimiz sıkıntının da cehennemin azabının bir habercisi olduğunu ihtar eder. Dolayısıyla her amelin bu dünyada ruhi karşılığı olduğu gibi, ahirette de cismani karşılığı olacaktır.

"Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden ve merhametinden ve adâletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde, âhiretin sevâbını andıracak mânevî lezzetler, seyyiâtın içinde, âhiretin azabını ihsâs edecek mânevî cezâlar derc etmiştir."

"Meselâ, mü’minler mâbeyninde muhabbet, ehl-i îmân için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevâbını andıracak mânevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirâh-ı kalb derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. İla ahir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...