“Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Satıştan maksat, mülkü mülk sahibinin rızası istikametinde kullanmaktır. Bir tarlayı birisine sattığınızda artık o tarlayı dilediğiniz gibi ekip biçemezsiniz. Bir memur da günün sekiz saatini devlete satmıştır. Bu müddet zarfında kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve bu mesaisinin ücretini devletten alacaktır.

Âyet-i kerîmede bizden; "Kendi işlerimizi Allah’ın razı olduğu şekilde görmemiz" isteniyor. Ruhunu, bedenini ve malını Allah’ın emri dairesinde kullanan, nefsini ve şeytanı işe karıştırmayan kişi, bunları Allah’a satmış demektir.

Meselâ, göz bize bir İlâhî emanettir. Onu helal dairesinde kullandığımız takdirde gözümüzü Allah’a satmış oluruz. Dersin devamında izah edildiği gibi bu satışın bütün kârı, hem bu dünyada hem de ahirette “saadet” olarak bize verilecektir.

Bu âyette geçen nefis kelimesi bazen nefs-i emmareyle karıştırılıyor. Buradaki “nefis” “zat” mânasınadır. Türkçesi “kendi” demektir; ruh ve bedeni birlikte ifade eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karolin
Tevbe 111 deki bu ayette nefis ve malını Allaha satmak;İslamın emirleri başta Namaz oluyor ,değil mi?Namaz kılmayan haindir diyor ya.Aslında Allahın bizden satın aldığı kendi malımız olmayan cismimize namaz kıldırmamakla mal sahibine hainlik etmiş oluyoruz..Doğru anlamış mıyım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Doğru bir bakış açısı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Tevbe 111 de;zamanın iktisatlı kullanılmasını da anlayabiliriz.Sonuçta zaman da bize emanet.Hem maddi ,hem manevi emanetleri israf etmememiz anlaşılıyor. Külü veşrabu ve la tüsrifu burada ise yeme ve içme yani rızk yönünde israf yapmamamızı anladım.Zaten külü veşrabu ayetinde maddi israf söz konusu diyor tefsirler. Bu şekilde anlayabilir miyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ayetlerin zahiri ve sarih manasının dışında bir de işarı ve remzi manaları vardır. "Külü veşrabu ve la tüsrifu" ayetini sadece yeme, içme ve maddi israflara tahsis etmek ayetin manasını daraltmak olur diye düşünüyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...