Block title
Block content

On Dördüncü Lem'a'nın, İkinci Makamın Birinci Sırrını açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ SIR"

"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 'in bir cilvesini şöyle gördüm ki:"

"Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var."

"Biri, kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teânuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor.

"İkincisi, küre-i arz simasında, nebâtat ve hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor."

"Sonra, insanın mahiyet-i câmiasının simasındaki letâif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuâât-ı merhamet-i İlâhiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-yı Rahîmiyettir ki,  بِسْمِ  اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ' deki er-Rahîm ona bakıyor."

"Demek, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ  yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar, insanî arşa çıkmaya bir yol olur."(1)

Burada, Allah’ın rubbiyetinin, yani tasarruf ve terbiyesinin büyükten küçüğe doğru üç tecelli merkez ve mahalline işaret ediyor. Allah, isim ve sıfatları ile nasıl kainatın bütününde tedbir ve terbiyede bulunuyor ise, aynı şekilde dünyada ve insanın mahiyetinde de aynı tedbir ve terbiyeyi gösteriyor. Yani Üstad Hazretleri burada Allah’ın isim ve sıfatları ve dahi tedbir ve terbiyesinin üç tecelli merkezine ve üç ayrı mahalline işaret ediyor.

Kainat; Allah’ın isim ve sıfatlarının azamet ve haşmet ile tecelli ettiği bir merkezdir, bu sebeple besmeledeki Allah lafzına bakıyor, zira Allah lafzı bütün isim ve sıfatların toplandığı genel ve özel bir isimdir.

Dünya, canlı ve hayat sahiplenin bir mekanı ve mahalli olmasından dolayı, besmeledeki Rahman isminin bir tecelli merkezidir. Yani dünya denilen yerde galip isim; besmeledeki Rahman ismidir. Bütün hayatlıları tedbir ve terbiye ediyor.

İnsanın mahiyeti ise, besmeledeki Rahim isminin bir tecelli merkezidir. İnsan mahiyeti kainatın küçük bir modeli ve misali olmasından dolayı, Allah’ın kainatta azamet ve haşmet ile tecelli eden isim ve sıfatları, burada daha mütevazi ve okunaklı bir şekilde tecelli ediyor. İşte besmeledeki Rahim isminin tecelli üssü ve merkezi, insanın bu geniş mahiyetidir.

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Burhan571
Cok güzel bir cevap verdiniz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bedrenurlu
Cenabi Hakk sizlerden ebeden daimen razi olsun.Amin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcum
Allah razı olsun,ihtiyaca binaen Rabbim sizin aracılığınızla hakikatlerin özüne inmek nasib oldu
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...