Block title
Block content

"O’nun marifetiyle elemler lezzetlere inkılâb eder... Evet, O’nun mârifeti olmazsa, ulûm evhama tahavvül eder... Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, yalnız duâdır." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

 “O’nun marifetiyle elemler lezzetlere inkılâb eder.”

Marifet, kısaca,  Allah’ı Kur’ânın bildirdiği ve Allah Resulünün (asm.) öğrettiği gibi tanıma demektir. Allah’ı Hakîm ve Rahîm olarak tanıyan bir insan, bu dünya imtihanında çektiği sıkıntıları, hastalıkları, maruz kaldığı musibetleri birer imtihan sorusu olarak değerlendirir ve sabrettiği taktirde büyük mükâfata nail olacağına inanır. Yine bu ıstırapların onun günahlarına kefaret olduğunu, derecesini artırdığını, kalbinin dünyaya fazla meyletmesini engellediğini düşünmekle manevi lezzetler alır. Üstat hazretleri hastalıklara sabretmeyi   “menfi ibadet” olarak nitelendirir.

“Evet, O’nun mârifeti olmazsa, ulûm evhama  tahavvül eder.”

Bir varlığı  Allah’ın eseri olduğunu hiç düşünmeden inceleyen kişinin o şey  hakkındaki bütün bilgileri hakikatte birer vehim olmaktan ileri gitmez.  Bu mâna On İkinci  Söz’de bir misâl ile çok güzel açıklanmıştır:  İncelemesi için kendisine verilen kitabın Allah kelamı Kur’ân-ı Kerîm olduğunu bilmeyen, ayetlerin manalarını hiç nazara almadan sadece harflerin özellikleri ve  onlarda kullanılan cevherler üzerinde duran bir adamın, o İlâhî Ferman hakkında bütün söyledikleri sadece bir vehim olur.

“Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, yalnız duâdır.”

Duâ;  istemek demektir. Bütün hayır Allah’ın elindedir. O hayırların istenmesi değişik şekillerde olur. Üstat hazretleri “Çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır.” buyuruyor. Demek ki, Allah’tan , meselâ, buğday  istemenin yolu, tohumları toprağa ekmek ve gerekli hizmetini gördükten sonra bol mahsul ihsan etmesini Allah’ın rahmetinden beklemektir.

Cennet istemenin yolu da iman etmek ve salih amel işlemektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Zeylû'l-Hubab | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 1024 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...