Risale-i Nur'da "Cenab-ı Hak nasıl olacak, öyle biliyor." diyor. Ama zaten Allah bir şeyi biliyorsa onun değişmesi mümkün mü ki, işi cüzi iradeye havale ediyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlim sıfatı; kudret ve irade sıfatı gibi baskı ve cebir oluşturacak bir sıfat değildir. Bu sebeple, Allah’ın her şeyi önceden ve olmadan bilmesi; baskı ve cebir oluşturmaz. Maalesef bu hususta, Mutezile ve bazı İslam filozoflarını yanıltan bu nokta olmuştur.

Ehli kalp bir öğretmen, talebesine, yarına hazırlan gel seni bundan imtihan edeceğim, diyor. Yalnız öğretmen ehli kalp olduğu için, onun akşam bilardo oynayıp ödevine hazırlanmayacağını ve kırık not alacağını önceden bildiği için, ona daha imtihan etmeden kırık not veriyor. Ehli kalp öğretmenin öngörüsü gibi, hakikaten o talebe akşam bilardo oynamaktan imtihana hazırlanma fırsatı bulamaz ve imtihandan kırık not alır. Öğretmeni ona der; ben senin kırık not alacağını bildiğim için, not defterine yazmıştım. Şimdi talebenin sen öyle yazdığın için ben kırık not aldım, yoksa ben daha iyi not alabilirdim, demeye hakkı olabilir mi, böyle bir mazeret gösterebilir mi; elbette gösteremez ve hak dava edemez.

İşte Allah’ın ilmi; zaman ve mekan kayıtlarından mukaddes ve münezzeh olduğu için, olmuş ve olacak her şeyi biliyor. Allah’ın bu bilmesi, insan iradesi üstünde bir baskı, bir cebir oluşturmuyor. Bu sebeple ehlisünnet alimleri; ilim maluma tabidir diyerek, bu hakikati formüle etmişler. İnsanın hürriyeti ve iradesi ile iş yapması, Allah’ın ilmine bir eksiklik vermez, zira bu planı yapan da Allah’tır. Yani; insanı hür kılan da Allah’tır. Allah’ın kendi planını bozması mümkün olmayacağı için, elbette ilimde cebir ve baskının olması düşünülemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...