"Şeâir, adeta hukuk-u umumiye nev’inden, cemiyete ait bir ubudiyettir... Bu nevi şeâire riyâ giremez ve ilân edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir." Bir şeyin hem farz, hem de nafile olması çelişki değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeair: Âdetler, İslam işaretleri, İslam’a ait kaideler ve simgeler demektir. Allah’ı anmak, hamd etmek, ezan okumak, cenaze ve bayram namazı kılmak gibi; bunlara şeâir-i İslamiye denir.

"Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var. Bir kısmı vâciptir, terk edilmez. O kısım, Şeriat-ı Garrâda tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevâfil nev’indendir..."(1)

Simge sünnetlerin nafile olan kısmı şahsi farzlardan daha önemlidir; çünkü şeair/simge İslam ümmetinin ortak kimliğini ortak değerini belirtiyor. Şahsi farzlar kişi ile Allah arasındaki bağ iken, şeair hem ümmet ile Allah arasında bir bağ hem de diğer inançlar karşısında bir kimlik ifade etme biçimidir. Şeair, hüküm açısından nafiledir, ama önem ve değer açısından farz-ı kifayedir, dersek çelişki olmaz.

"Şeair, adeta hukuki umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur."(2)

Bu noktadan mevzuyu değerlendirdiğimizde, bunları yapmakta herhangi bir gösteriş söz konusu olamaz. Nafile nevinden de olsa tüm İslam alemini alakalandırdığından, şahsi farzlardan daha fazla ehemmiyet arz etmektedir.

Çünkü umumun hukukunun yanında, şahsın hukuku o kadar kıymet ifade etmemektedir. Her ne kadar şahsi ubudiyetin Cenab-ı Hakk'ın katında ayrı bir ehemmiyeti olsa da umumun hakkı noktasından değerlendirdiğimizde, umumun hakkı ağır basmaktadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...