"Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbabtan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cemedip dikenli bir şecerenin azâlarına uygun bir gömleği dikemez." Bu bağlamda yapay kaktüsü nasıl düşünmek gerekir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yapay kaktüs ile hayatlı orijinal kaktüs arasında kıyasa gelmeyecek kadar fark bulunuyor. Bu yüzden ikisini mukayese etmek ve sonra "Bak, insan da bir benzerini yapabiliyor." demek, çok basit ve komik bir iddia olur.

Bütün insanlar bir araya gelse bir kaktüsün canlı gömleğini yapamaz ve dikemez; burada ifade edilen budur. Yoksa kötü ve yapay bir taklidini yapamaz denmiyor...

"Şecere-i hilkatin semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbabtan üstün olan insan, terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cemedip dikenli bir şecerenin azâlarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki, Sâni'-i Hakîm her şeyin neması zamanında pek muntazam, cedid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemal-i sür'at ve sühuletle yapar, giydirir."(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lasiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...