“Şu hal gösteriyor ki; maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüd ediyor.” hakikatinden hareketle meleklerin varlığının ispatına bir kapı açılıyor. Burayı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri, maddenin küçülmesiyle hayat eserlerinin arttığına, hurdebinî bir mikrobun kendi rızkını görmesini misâl vermekle, şu hakikate kapı açmış oluyor. Madem bir küçük hayvanda hayat faaliyetleri bu derece inkişaf ediyor, o halde, madde kaydından azade olan melekler aleminde bu faaliyetler çok daha ileri seviyede icra edilecektir. Ve şu muhteşem âlem ve şu sayısız yıldızlar hayat faaliyetleriyle âdeta kaynaşmaktadır.

Bu hakikatin bir misâlini bizzat yaşamaktayız. Şöyle ki:

Rüya âleminde, bedenden bir derece ilgisi kesilen ruh, başka âlemleri görüyor, çok uzak mekânlarla temas kuruyor, vefat etmiş dostlarıyla görüşebiliyor; kısa bir zamanda çok işler görüyor. O halde madde kaydından uzak olan meleklerde, hayat faaliyetleri çok daha ileri seviyede olacaktır.

İnsan yıldızlara bakar, güneşi seyreder, ama o mekânlara gidemez, zira bedeni buna engel olmaktadır. O halde beden kaydına girmeyen melekler, bu hayat faaliyetlerini çok rahat ve çok ileri seviyede icra ederler. İnsan da vefat ettiğinde, ruh, beden kaydından kurtulacağı için hayat eserlerinde büyük inkişaf olur. Üstadımızın şu ifadeleri buna güzel bir örnektir:

“İmân, o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedî hayata mazhar ve ebedî saadete namzed olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir.”(1)

(1) bk. Sözler, On Yedinci Söz'ün İkinci Makamı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...