"Ve o insan kafasındaki kàbiliyet-i nutuk ve beyana o derece ulvî cihazat ve istidat verdi ki, Sultan-ı Ezelîye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi..." cümlesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatı mükemmel ve hikmetli bir kitap suretinde yaratan Allah, insanı da bu kainat kitabını okuyup anlayacak ve takdir edecek bir mahiyette yarattı.

Nasıl kainatı hikmetli ve manalı büyük bir kitap yaptı, o kitabı okuyacak olan insanın cansız, maddi ve cismani olan kafasına da manevi ve hayatlı bir şuuru ihsan etmiş ki, hem okuyor hem takdir ediyor hem de tahsin etmek ile bir nevi hitap ediyor.

Allah, insandaki o hitap ve beyan etme kabiliyetini çok üstün cihazlarla donatmıştır. İnsan, o cihazların inkişaf etmesi ve kullanılması ile alemlerin Rabbine muhatap seviyesine çıkıyor. Yani insan, öyle antika ve mükemmel bir sanat ki, hem hitap eder, hem de hitabı İlahiyeye muhatap olur. Bir nevi, Allah’ın boyası ile boyanmış, yani isim ve sıfatlarının geniş ve parlak bir aynası olmuştur. Allah’ın sanatları içinde külli ve geniş, her yönü ile sanatın manasını anlayan ve Allah’a külli muhatap olacak tek sanat, insandır.

Özet olarak, insanın fıtratına İlahi isimlerle tevdi edilen istidat tohumcukları iman ve ubudiyet vasıtası ile öyle bir inkişaf ve terakki etti ki, insanda hitab-ı İlâhî çiçeğini açtı. Yani insan Allah’ın hitabına muhatap derecesine ulaştı. Bunda da insanın istidat ve şuurunun büyük payı var.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...