"Vücut kemâli ister, kemâl de sübutu iktiza eder. Öyleyse, vücudun vücudu, kemâl iledir. Kemâlin kemâli de devam ile olur." Burayı geçtiği yer ile birlikte açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragrafı şu şekilde formüle edebiliriz:

Kuvve-Hareket-Kemal / Potansiyel-Aksiyon-Olgunluk (Final)

Allah her bir şeye kuvveler halinde kabiliyetler vermiş. Bu kuvvelerin amacına yani kemale ulaşması içinde hareket kanunu koymuş. Bu kuvve halindeki kabiliyet hareket ede ede en sonunda amaca yani kemale ulaşır ve ulaştıktan sonra sükun bulur. Çünkü gideceği bir amaç varacağı, bir olgunluk noktası kalmamıştır.

Mesela, bir kaysı çekirdeği kuvvedir bu çekirdeğin toprak altında çatlaması sonra fidan, sonra ağaç ve sonra meyve verecek bir kıvama kadar ilerlemesi ise, bir harekettir; en sonunda verimli bir meyve ağacı olması ise kemal noktasıdır. Artık bu ağacın gideceği bir kemal nokta, varacağı bir olgunluk evresi kalmamıştır. Ağaç bundan sonra kesilene kadar stabil ve durağandır.

Bu ilke bütün eşyada geçerlidir. Her şey potansiyelden hareketle finale yani olgunluğa doğru gider.

Kainattaki bütün olgunluk ve mükemmellikler, Allah’ın sonsuz kemaline ve mükemmel oluşuna işaret eden küçük ipuçları niteliğindedir. Nasıl küçük ışık parıltıları güneşe işaret ediyor ise, kainattaki bütün eşyaların kemal noktaları da Allah’ın sonsuz kemaline işaret eden küçük birer levhalar hükmündedirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...