Yedinci Mesele'de geçen 300.000 nevî ile kastedilen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hayvanat ve nebâtattan üç yüz binden ziyâde envâı haşredip neşrediyor..."

"Bahar mevsiminde, üç yüz bin envâ-ı masnuâtıyla tezyin ediyor..."

"Haşrin üç yüz binden ziyâde nümûnelerini gözümüze gösteriyor..."

"Nebâtat tâifelerinden ve hayvanat milletlerinden üç yüz bin nev'ileri haşir ve neşreden..."

Risalelerin muhtelif yerlerinde geçen yukarıdaki ifâdeler, üç yüz bin nev'in, (çeşit) ne anlama geldiğini ifâde etmektedir. Bu Risalelerin yazıldığı zaman, bilimin tespit ettiği sayıdır. Üstadımız da bunu esas alarak ve ancak bir kayıt koymadan, mutlak bırakmak suretiyle ifâde etmiştir. Bunu, "Üç yüz binden ziyâde" cümlesinde geçen "ziyâde" kelimesi ile ifâde etmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mana-yı harfi, kasdi hükümlere mahkum-u aleyh olamaz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...