"Belki otuz üç adet Sözleri, otuz üç adet Mektupları, otuz bir Lem’aları, on üç Şuâları, yüz yirmi basamaklı bir merdivendir,.." Bunlar toplanınca yüz on oluyor; neden yüz yirmi veya yüz otuz adet Risaleler deniliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haşiyenin geçtiği paragrafta;

“Yirmi adet sözleri yirmi basamaklı bir merdiven yaparak çık.”(1)

ifadesi demek ki henüz daha yirmi söz telif edildiğinden, Yirminci Söz'de telif edilenleri kastederek yirmi basamaklı merdiven teşbihi kullanılmıştır. Hâşiyede ise; diğer telif edilen eserler nazara alınarak tamamı takriben yüz yirmi adet eseri, yüz yirmi basamaklı merdivene teşbih etmektedir.

Hâşiyedeki rakamlar hesap edildiğinde yüz on adet çıkmaktadır. Eksik olan on ise; hâşiye de ismi zikredilmeyen ve Eski Said döneminde telif edilen diğer küçük risaleler kastedilmiş olabilir. Rakam yüzde yüz çıkmayabilir. Zira bazı telifat bir, bazıları parçaları esas alınarak iki veya üç eser kabul edilebiliyor. İşte bu farklılık külliyatın kaç parça olduğu hususunda rakamları farklılaştırıyor.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...