"Bütün enbiya ve mürselînin ve evliya ve sıddıkînin, vukuunda müttefik olup haber verdikleri gibi; şu kâinat bütün âyât-ı tekviniyesiyle, vukuundan haber veriyor.” Kâinatın âyât-ı tekvîniyesinin bu meseleye işareti nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün semavî kitaplar ve umum peygamberler âhiretten haber verdikleri gibi, kâinat da tekvînî ayetleriyle âhiretin olacağını ders veriyor. Bu konuda Nur Risalelerinden şu harika tesbitleri nakletmekle iktifa edeceğiz. Bu güzel ve mukni beyanlardan sonra fazla bir şey söylemeye gerek kalmaz:

“Ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren, hattâ her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşrin nümunelerini gösteren bir Zâta karşı inkâr ile istib’âd ile kudretine meydan okunmaz.”(1)

“Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lâzım ve kat’i ise, haşrin sabahı da berzahın baharı da o kat’iyettedir.”(2)

“Evet, saatin saniye, dakika ve saat ve günleri sayan çarklarına benzeyen yevm ve sene ve ömr-ü beşer ve deveran-ı dünya, birbirine mukaddeme olarak döner, işler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi, mevtten sonra kıyamet dahi o destgâhtan çıkacağını haber veriyorlar.”(3)

Kışın kurumuş ve bir cihetle ölmüş ağaçlardan, bahar mevsiminde çiçeklerin, yaprakların, meyvelerin çıkmaları, yine gecenin karanlığına gömülmüş bir beldeye ertesi gün yeniden ışık verilmesi, nur saçılması açıkça gösteriyor ki, insanların da ölümleri yokluğa gitmek değildir, mevsimi geldiğinde haşrin sabahında ve berzahın baharında onlar da yeniden yaratılacaklardır.

Ruhlar zâten ölmemişlerdir. Bedenlerin ölümü tatmaları ise, Üstadımızın ifadesiyle “neş’e-i uhrâ” ile âhirete münasip yeni bir beden giymeleri içindir.

“Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde Cehennem ebedi ve dehşetli bir suret alıp, taifeleri وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedi, haşmetli bir suret giyerek ehil ve ashabı سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ hitabına mazhar olacak.”(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.
(2) bk. age., Dokuzuncu Söz, İkinci Maksad.
(3) bk. Muhâkemat, Üçüncü Maksad, Üçüncü Mukaddeme.
(4) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksad.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...