"Gazeteleri o riyâya dellâl, tarihleri de alkışçı yapmışlardır. Bu yüzden şahsî hayatlar 'hamiyet-i cahiliye' ünvanı altında unsurî hayatlara fedâ edilmektedir." izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Fısk çamuruyla mülevves olan medeniyet, insanları da o çamurla telvis ediyor. Ezcümle: Riyâya şan ve şeref namını vermiş; insanları da o pis ahlâka sevk ediyor. Hakikaten insanlar o riyâya öyle alışmışlar ki, şahıslara yaptıkları gibi, milletlere, hattâ unsurlara bile yapıyorlar. Gazeteleri o riyâya dellâl, tarihleri de alkışçı yapmışlardır. Bu yüzden şahsî hayatlar "hamiyet-i cahiliye" ünvanı altında unsurî hayatlara fedâ edilmektedir."(1)

Kavmiyet ve milliyetçilik, aslında insan ego ve benliğinin büyümüş ve şişmiş bir şeklidir. Yani cahil ırkçılık fikri küçülse egoist ve narsist (kendini tapacak kadar sevmesi) çirkin bir adam olur. Ya da tersi olarak egoist ve narsist bir adam büyütülse cahileye adeti olan milliyetçilik ve ırkçılık ortaya çıkar.

Batı medeniyeti bu ırkçılık ve milliyetçilik kanserini insanlığın başına musallat etmiştir. Bugün uluslararası organizasyonlardan tutun spor müsabakalarına kadar her şeyde bu ırkçı damar tetiklenmek isteniyor. Hatta bazen milletler arasında savaşa kadar gidebiliyor.

Bu ırkçı ve kavmiyetçilik kanseri için çok şahsi hayatlar hem maddi hem manevi feda ve heba ediliyor. Bunun en somut örneği Birinci ve İkinci Dünya savaşlarıdır. Milliyetçilik uğruna çokları ebedi saadetlerini kaybediyorlar. Bu hastalığı yaymakta ise medya ve tarihi argümanları kullanıyorlar...

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zerre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...