"Halbuki, fânî, âciz bir hayvan-ı nâtık, zevâl ve firâk sillesini dâimâ yiyen bîçare insana, birden Ebedî, bâkî bir Cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân'ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüs'atinde, aklın cevelânında,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Amansız bir hastalığın pençesinde ölmek üzere olan bir adama, "Şu ilacı içersen hem sağlığına kavuşur hem de uzun bir müddet daha yaşarsın." denilse, bu adam nasıl mutlu olup sevinir ve o anda o ilaçtan başka bir şeye iltifat etmez.

Aynı şekilde, ölümü bir yokluk ve kabri bir hiçlik kuyusu telakki eden kâfirin ruh dünyasına, “Ey insan, ölüm yokluk değil kabir de hiçlik kuyusu değil, ölümden sonra ebedi bir hayat ebedi bir gençlik var, üstelik bu hayatta gam, kader, zahmet ve meşakkat bulunmuyor. Allah’ın şahane cennet panayırlarında ve bahçelerinde sonsuz bir ikram ve ihsana mazhar olacaksın ve sevdiğin dost ve ahbaplarında seninle beraber aynı ebedi hayata mazhar olacaklar.” denildiği zaman, kâfirin o karanlık âlemi birden nurlanır ve büyük bir saadete kavuşur, tıpkı ölmek üzere olan o adama ilacın verilmesi gibi...

Bu paragrafta bu mana vurgulanmak isteniyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...