"Hayat sıfatı ise, kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve ziynetli suretler, haller ve sair sıfatları,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve hayat sıfatı ise, kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve ziynetli suretler, haller ve sair sıfatları bildiren bütün deliller, sıfat-ı hayatın delilleriyle beraber, hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi; hayat dahi, bütün o delilleriyle, ayineleri olan bütün zihayatları şahit göstererek Zat-ı Hayy-ı Kayyûmu bildirir." (Şualar, Yedinci Şua / Ayetü'l-Kübra)

Mesela bir tavus kuşunu düşünelim. Bu tavus kuşunun harika renkleri, mükemmel bedeni ile muazzam bir san’at eseridir. Bu san’atın canlı ve diri olması Allah’ın Hay ve Muhyi isimlerinin bir tecellisidir ve hayat sıfatına işaret eder.

Âzalarının yerli yerine konulması ve bedeninin mükemmel bir fabrika gibi çalışması, Allah’ın ilim sıfatına işaret eder. Beden fabrikasının ziynetli, intizamlı olması ve ahenk içinde sürekli çalışması da ilahî kudretin o bedende tecelli ettiğine işaret eder.

Bu mânada tavus kuşunun bedeninde Allah’ın birçok isimlerinin tecellilerini görmek ve okumak mümkündür.

Harika bir san’at eseri olan tavus kuşunda en evvel göze çarpan ve öne çıkan ilim, irade ve kudret sıfatlarıdır. Bu üç sıfat birbirini iktiza eder. İlim her şeyi tayin edip bir plan haline getirir, ama kudret olmadan o planı hayata geçirmek mümkün değildir. İlim ve kudret olduğu halde irade olmazsa o eşya yine vücuda gelmez. İlimde olan bir varlığın veya planın, irade edilmesi gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...