"Hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynası olmak kolay bir şey değil, âdi bir vazife değil!" ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu sırdandır ki, Hayy-ı Kayyûm olan Zât-ı Vâcibü'l-Vücud, hayatı pek çok kesretle ve mebzuliyetle halk edip neşir ve teşhir eder. Ve her şeyi hayatın etrafına toplattırıp ona hizmetkâr eder. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynası olmak kolay bir şey değil, âdi bir vazife değil!"(1)

Samed: Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah demektir. Allah’ın güzel isimlerindendir. Bu ismin tecelli ettiği bir sanat da bu ismin hususiyetine münasip olarak mükemmel ve kusursuz oluyor. Hayat, Samed isminin en büyük tecellisi ve en mükemmel sanatı olması hasebi ile kusursuz ve mükemmel bir aynadır. Bu yüzden hayatın her yönü güzel ve mükemmeldir.

Hayat, kainatın umumundan süzülüp gelen cami bir sanat olmasından dolayı, bütün isimleri de üzerinde izhar ve ilan ediyor. Hatta hayat öyle bir sanattır ki, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının ortak bir sanatı, ortak bir projesi hükmündedir. Hayat sanatında her bir isim ve sıfatın bir tecellisi, bir müsavi galibiyeti vardır. Bu yüzden hayat, hem ilimdir hem kudrettir hem rahmettir. Yalnız burada hayat, ilim ve kudrettir derken, bu sıfatları izhar ve ilan eder, anlamındadır; yoksa aynilik, bizatihilik anlamında değildir.

Kainatın umumundaki bütün külli ve büyük manalar, insanın hayatında küçük ve okunaklı olarak yazılmış ki, herkes kolayca anlasın. Zira herkes kainatın umum aynasındaki yazıyı ve manayı okuyamaz, ihata ile anlayamaz. İnsan hayatının Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına kusursuz ve geniş bir şekilde ayine olması da, yani mahiyetinde her bir isim ve sıfatın manasını tam göstermesi ile de samadiyetin tecellisini gösterir.

Allah, insan ve hayatı şu kainatın küçük bir modeli ve numunesi hükmünde yaratılmıştır. Kainatta ne varsa insanda da o var, ama kainat büyük ve umumi bir ayna insan ve hayatı ise küçük ve hususi bir ayna olarak yaratılmıştır. Kainat Allah'ın isimlerine dev bir ayna iken, insanın hayatı ise o dev aynanın küçültülmüş, ama tüm hususiyetlerini ihtiva eden küçük bir aynasıdır. Hayatın Samed ismine nispet edilmesi, bu harika ve mükemmel ayinedarlık cihetinedir.

İnsan ancak iman, ibadet ve güzel ahlak sayesinde Samediyetin âyinesi olabilir. Bu üçü de insanın kesbi ile mümkündür. Yani insan kesbi ile iman, ibadet ve güzel ahlaka yönelmezse Samediyete ayine olamaz.

Mesela hayatında adaleti tahakkuk ettiremeyen birisinin Samediyete ayine olması mümkün değildir. Yine maddi ve manevi kirlerinden arınamamış birisinin Samediyete ayine olması mümkün olamaz. Adalet ve temizlik fiilleri ancak insanın kesbi ve iradesi ile tahakkuk edebilecek şeylerdir.

İnsan önce sağlam bir imanı elde etmeli sonra ibadete yönelmeli ve en nihayetinde ise güzel ahlak ile hayatını taçlandırmalıdır. Bu zamanda bunları icra etmenin en kolay ve kısa yolu ise Risale-i Nura talebe olmaktır.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...