"Hem nasıl bir zabit bütün neferâtının yekûn hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Öyle de mahlûkata zabitlik eden ve hayvânat ve nebâtâta kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye,.." cümlelerinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, sahip olmuş olduğu külli istidat ve cihaz sayesinde, bütün kainatı kucaklayacak bir mahiyettedir. Aynı zamanda insan, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının manasını idrak ile tartıp ve ölçecek yegane varlıktır. Bu yüzden kainat ve mevcudatın halifesi ve kumandanı hükmündedir.

İnsan, bütün mahlukata vekalet edip, bütün kainatın hali ve kali ibadet ve tesbihlerini Rabbine takdim edecek tek halife, tek kumandandır. İnsanın fıtratındaki külli kabiliyet, külli şuur ve külli tefekkür, insanın kainatın en mükemmel bir kumandanı ve vekili olduğunu akla gösterir.

Orduda nasıl bir subay, emri altındaki askerlerin vekili ve kumandanı olması hasebi ile, onların istek ve şikayetlerini yetkili mercie o bildirir, onlar adına kumandan-ı azam ile görüşür. Aynı şekilde, insan da şu kainat kışlasının subayı ve komutanıdır. Kainat kışlasında vazifeli olan mevcudat askerinin hali ve kali tesbihlerini ve teşekkürlerini Allah’a takdim eden insandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...